четвъртък, 19 януари 2012 г.

In Memoriam: Пет години от кончината на доц. Ангел Ангелов, основател и дългогодишен управител на фирма Оргсистем

На 14-ти декември 2011 г. се навършиха пет години от внезапната и преждевременна смърт на доц. д-р инж. Ангел Ангелов, основател и дългогодишен управител на фирма Оргсистем.

Всички ние - неговите близки, приятели и колеги, ще го запомним с огромната му съзидетелна енергия, с харизматичната му натура, с новаторската му визия, с отговорността му в изпълнението на задачите, с готовността му за оказване на помощ.

За нас - хората, които го познаваха, той беше олицетворение на позитивните човешки качества, на градивните сили на духа, на изконните обществени критерии и ценности.

Да бъде светла паметта му!

Архив на вестник "Пари", март 1994 г.: Разговор с доц. Ангел Ангелов, генерален директор на ДФ "Оргсистем"


Държавните фирми трябва да се управляват и да работят като частните

Ще превърнем ОРГСИСТЕМ в истинска консултантска фирма, която да е на нивото на западните, обещава генералният директор Ангел Ангелов

1 март 1994

Архив в-к Пари

Ангел Ангелов, 54-годишен, е по специалност инженер металург. Оценява натрупания опит на различните места, на които е работил. Старши научен сътрудник и кандидат на икономическите науки. Първоначално е бил ръководител на металургично предприятие в Кремиковци, а по-късно се занимава с научно-преподавателска работа във ВХТИ u в Института по черна металургия. Известно време е заместник-председател по техническите въпроси на Кирковски район. От 1984 г. е на работа в Министерството на труда като ръководител на Националния център по организация, нормиране и заплащане на труда, а по-късно става генерален директор на образуваната на негова основа ДФ ОРГСИСТЕМ. Женен е, има двама синове.

НАЧАЛОТО на ДФ ОРГСИСТЕМ бе сложено преди 4 години, когато тя е създадена на базата на Националния център по организация, нормиране и заплащане на труда към Министерството на труда, припомня Ангелов. Предметът на дейността п тогава е предимно трудовата и социалната проблематика и управлението на персонала. Впоследствие през 1991 г., за да успее да се задържи на пазара, по инициатива на г-н Ангелов ОРГСИСТЕМ разширява дейността си. Разработват методика за имуществено оценяване и стопанска диагностика на фирми. На тяхна база по-късно се разработва и методика за приватизационна оценка на фирми. Проучването на западния опит помага на ОРГСИСТЕМ да излезе на пазара точно в необходимия момент с квалифициран персонал. Това ги прави търсени на пазара и им дава предимства пред останалите фирми. Организацията започва да се занимава и с фирмен мениджмънт, обучение и квалификация, издателска дейност, консултантски услуги в областта на реституцията. Сред фирмите, потърсили консултация в областта на фирмения мениджмънт през миналата година, са Трояфарм, Балкан - Ловеч, Летище Варна. За успешната дейност на ОРГСИСТЕМ допринася и фактът, че тя разполага с много добра размножителна, комуникационна и печатна техника. Добрата комуникация пести време, а печатната техника помага в издаването на специализирана фирмена литература. Естествено фирмата развива и традиционната си дейност, като се отчита фактът, че този сектор на икономиката е засегнат твърде силно от прехода към пазарна икономика. В близко бъдеще г-н Ангелов се надява работата по нормирането и заплащането на труда да се възроди. Сега у нас фирмите просто се борят за своето оцеляване, докато в Западна Европа е нормиран не само физическият, но и интелектуалният труд.

Много от държавните фирми са трансформирали своята дейност в аналогична на тази на ОРГСИСТЕМ, а освен това са създадени и редица частни фирми с подобна насока. Въпреки силната конкуренция обаче организацията успява да се намести на пазара не без помощта на новите дейности, които развива. За успеха на фирмата допринася и фактът, че персоналът е подготвен навреме да работи според изискванията на пазарната икономика - той е висококвалифициран и с добро познаване на стопанските проблеми. Предприятията, които търсят услугите на ОРГСИСТЕМ, искат да им се предлагат конкретни неща, от който да имат полза, а това става чрез точност и добра квалификация. По този начин се привлича клиентела и 8 същото време се прави автореклама. Фирмата се стреми да прави много повече от това, което изискват от нея, и така да печели доверието на заинтересованите.

Голямо внимание се обръща и на вътрешнофирмената квалификация, като г-н Ангелов подчертава, че той никога не е икономисвал пари в тази насока. Повишаването на квалификацията на работещите в ОРГСИСТЕМ ще допринесе за бъдещия успех на фирмата, уверен е генералният директор. Средствата се заделят диференцирано. Това се прави след преценка на възможностите на конкретния човек и работата, която топ може да извършва в бъдеще.

Според г-н Ангелов вътрешнофирмената мотивация е много важна. Това е и предмет на специфичния му подход към служителите. Работещите в ОРГСИСТЕМ имат примера на директора си - той работи, а не само посочва кой какво да прави. За г-н Ангелов е без значение кога ще вложи труда си и затова няма определено работно време. Служителите са така мотивирани, че работят аналогично - сами определят дали трябва да идват в събота и неделя или ако е необходимо, да останат след края на работно си време. На практика, твърди г-н Ангелов, държавните фирми трябва да са на принципа на частните. Няма разлика между труда, който се влага в едните и в другите. Печалбата, която се получава в ОРГСИСТЕМ, се разпределя между работещите там.

През тази година г-н Ангелов смята фирмата да разшири дейността си и да навлезе и в застрахователния бизнес. В момента персоналът на ОРГСИСТЕМ е в процес на обучение за работа в тази област, защото по мнението на директора това е нещо, за което се изисква специфична квалификация. Застрахователният бизнес е печеливш, но голяма част от хората, които са се ориентирали към него, са доста неподготвени, твърди г-н Ангелов. За да се постигне успех в тази област, не е достатъчно да отговаряш на съответните финансови условия, а трябват и добре обучени хора.

Организацията ще продължи дейността си и в областта на раздържавяването. В момента някои министерства са възложили на ОРГСИСТЕМ продажбите на отделни приватизационни обекти. Това изисква не само правна, а и добра финансова и мениджърска квалификация. Само така може да се съчетаят интересите на продавача и купувача, за да се осъществи сделката.

Бъдещата цел на г-н Ангелов е да превърне ОРГСИСТЕМ в една истинска консултантска фирма, която да е на нивото на западните. По негово мнение благодарение на техническата инфраструктура по начина на оформяне и представяне на материалите вече е достигнато това ниво. По отношение на съдържанието нашите проекти също са на едно ниво с тези от програмата PHARE, твърди г-н Ангелов. Смущаваща за него е много по-високата оценка, която се дава на разработките на западни фирми в сравнение с българските. Вярно е, че чуждите фирми имат много по-голям опит, но техните материали биха били подобри, ако са направени в сътрудничество с наша фирма. ОРГСИСТЕМ, ръководена от Ангел Ангелов, има големи възможности в консултантския бизнес.

събота, 31 декември 2011 г.

Весели празници и Щастлива Нова година!


Драги колеги, приятели, партньори,

пожелаваме ви от сърце много настроение за празниците и здрава, щастлива и изпълнена с успехи 2012 година!

неделя, 11 септември 2011 г.

Кратък профил на дейността

Фирма Оргсистем” е високотехнологична компания, която извършва услуги в следните области:

- консултантски услуги за бизнеса и администрацията;

- проучвания и анализи на пазара;

- обучение на висококвалифицирани управленски кадри;

- дизайн и реклама;

- разработване на системи за оценка и управление на качеството;

- подготовка и провеждане на публични мероприятия;

- пряко консултиране на компании с оглед на оптимизиране на техните продукти и пазарни резултати;

сряда, 7 септември 2011 г.

Кратък профил на консултантската дейност

- стопански и приватизационни оценки и оценки на активи

- концесионни анализи

- подготовка на проекти по оперативните програми на ЕС

- консултации по трудови, социални и пенсионни въпроси

- курсове за обучение по фирмен мениджмънт

- издателска и рекламна дейност

- бизнес информационни услуги

сряда, 31 август 2011 г.

Концесионни анализи в община Асеновград, март 2011 г.В средата на месец март 2011 г. успешно приключи разработването на концесионни анализи във връзка с предоставяне на концесия за услуга по управление, поддържане и експлоатация на спортна площадка за тренировъчна дейност, отдих и спорт - съоръжение за игри с топка, в двора на ОУ "Христо Ботев", град Асеновград.

Целта на предоставянето на концесията е осигуряване на високо качество, разнообразие и достъпност на тренировъчните дейности и спортните услуги за деца, ученици и граждани на град Асеновград.

Концесионни анализи в община Асеновград, март 2011 г.В началото на месец март 2011 г. успешно приключи разработването на концесионни анализи във връзка с предоставяне на концесия за услуга по управление, поддържане и експлоатация на спортна площадка за тренировъчна дейност, отдих и спорт - база за тенис на корт, в двора на ОУ "Панайот Волов", кв. "Долни Воден", град Асеновград.

Целта на предоставянето на концесията е осигуряване на високо качество, разнообразие и достъпност на тренировъчните дейности и спортните услуги за деца, ученици и граждани на град Асеновград.

Концесионни анализи в община Габрово, февруари 2011 г.В средата на месец февруари 2011 г. успешно приключи разработването на концесионни анализи във връзка с предоставяне на концесия за услуга по управление и експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни услуги в самостоятелен обект - фитнес зала, в спортна зала "Орловец", публична общинска собственост на Община Габрово.

Целта на предоставянето на концесията е осигуряване на високо качество, разнообразие и достъпност на фитнес и спортно-възстановителните услуги за гражданите на град Габрово.

Концесионни анализи в община Луковит, декември 2010 г.В края на месец декември 2010 г. успешно приключи разработването на концесионни анализи във връзка с предоставяне на концесия за услуга по управление, поддържане и експлоатация на язовири Тополовец 1 и Тополовец 2, публична общинска собственост на община Луковит.

Целта на предоставянето на концесията е осигуряване на услуги от спортен и развлекателен характер за граждани на територията на община Луковит.

неделя, 2 януари 2011 г.


Уважаеми клиенти, колеги и приятели,

Пожелаваме ви щастлива, ползотворна и успешна Нова 2011 година, изпълнена с позитивни емоции, енергия, вдъхновение, оптимизъм!